Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Vipen.pl

I. Informacje ogólne:

 1. Sklep internetowy Vipen.pl jest własnością spółki ROKO RiR Kowalscy sp.j.,  identyfikującym się numerem NIP: 8510307598 oraz REGON: 005459571 oraz KRS:  0000128634 zarejestrowaną pod adresem: Szczecińska 1 I, 72-003 Dobra.

II. Wymagania techniczne:

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Vipen.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

III. Składanie zamówienia:

 1. Sklep Vipen.pl realizuje zamówienia w formie wysyłkowej.
 2. Zamówienie dokonywane jest poprzez wybranie interesujących produktów do koszyka oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia, w którym określa sposób zapłaty za zamówienie oraz sposób doręczenia zamówionych produktów.
 3. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji  w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie lub wybrania przesyłki pobraniowej.

IV. Realizacja zamówień:

 1. Sklep Vipen.pl realizuje zamówienia w następującym czasie:
  - dla zamówień złożonych do godziny 12:00 – czas wysyłki do 1 dnia
 2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia kurierowi. Wprowadzanie zmian możliwe jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@vipen.pl lub telefonicznie. W miarę możliwości Klient powinien zastosować obie formy kontaktu, jednakże nie jest to obligatoryjne.

V. Warunki dostawy:

 1. Sklep internetowy Vipen.pl wysyła zamówione towary za pośrednictwem kuriera Pocztex, w serwisie Ekspres 24.
 2. Koszt dostawy zamówionego towaru do Klienta wynosi 18,18 zł brutto i jest niezależny od ilości zamówionego towaru.
 3. Przesyłki nadawane w ramach realizacji dostawy towaru są ubezpieczone do kwoty 5000zł.
 4. Po nadaniu przesyłki Klient otrzymuje w wiadomości e-mail, numer przesyłki oraz informacje dotyczące tego jak sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się przesyłka.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy kurierze lub pracowniku Poczty Polskiej, klient proszony jest o sporządzenie protokołu szkody i przekazanie go w wersji zeskanowanej wraz z zdjęciami uszkodzonego towaru na adres e-mail: kontakt@vipen.pl – otrzymanie przez nas protokołu szkody i zdjęć uszkodzonego towaru ułatwi przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. W przypadku jeżeli zawartość przesyłki jest rażąco uszkodzona, a w szczególności uszkodzeniu uległo opakowanie zewnętrze prosimy o przyjmowanie przesyłki i kontakt telefoniczny.

VI. Płatność

 1. Sklep Vipen.pl umożliwia płatność za zamówione towaru następującymi sposobami:
  - płatność przedpłatowa przelewem na konto bankowe;
  - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa)

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sklep Vipen.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie w terminie nie przekraczającym czternastu dni od chwili poinformowania o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar w ciągu 14 dni.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedającemu.
 5. Możliwość odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są produktami oryginalnie zapieczętowanymi i Sklep przyjmuje zwroty jedynie nienaruszonych opakowań.
 7. Wzór odstąpienia od umowy można pobrać klikając na ten link: odstapienie_od_umowy.

VIII. Reklamacje

 1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 1 roku od domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu.
  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką lub zgłosić chęć odebrania przesyłki przez nas na nasz koszt.
 3. Sklep Vipen.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego,  Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

IX. Ochrona danych

 1. Dane osobowe -    Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Roko RiR Kowalscy Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
  Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

X. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Roko RiR Kowalscy Sp. J..
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie vipen.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017.